ARC solution
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

78 satır
1.3 KiB

 1. #
 2. # Makefile
 3. # Ilja Kartašov, 2019-03-02 17:32
 4. #
 5. .POSIX:
 6. # Project directories
 7. SRC_DIR ?= src
 8. SDK_DIR ?= sdk
 9. CSTUFF_DIR ?= cStuff
 10. OUT_DIR ?= ./build
 11. # Project definition
 12. include project.mk
 13. # CFLAGS
 14. CFLAGS := \
 15. $(PROJECT_INCLUDES) \
 16. -std=c99 \
 17. -pedantic \
 18. -Wall \
 19. -Wmissing-prototypes \
 20. -Wstrict-prototypes \
 21. -Wold-style-definition \
 22. -O2 \
 23. -s \
 24. -fvisibility=hidden \
 25. -DVERSION_MAJOR=$(PROJECT_VERSION_MAJOR) \
 26. -DVERSION_MINOR=$(PROJECT_VERSION_MINOR) \
 27. -DVERSION_TWEAK=$(PROJECT_VERSION_TWEAK) \
 28. -DVERSION_LABEL=$(PROJECT_VERSION_LABEL) \
 29. $(PROJECT_CFLAGS) \
 30. $(CFLAGS) \
 31. LDFLAGS := \
 32. $(PROJECT_LIBRARIES) \
 33. $(LDFLAGS) \
 34. $(PROJECT_LDFLAGS) \
 35. SOURCE_LIST := $(wildcard $(PROJECT_SOURCES))
 36. OBJECT_FILES := $(addprefix $(OUT_DIR)/o_, ${SOURCE_LIST:.c=.o})
 37. project: dirs $(OBJECT_FILES)
 38. $(info linking target: $@)
 39. @$(CC) -o $(OUT_DIR)/$(PROJECT_NAME) $(OBJECT_FILES) $(LDFLAGS)
 40. $(info done: $@)
 41. build/o_%.o: %.c
 42. $(info compiling file: $<)
 43. @$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
 44. dirs:
 45. $(info preparing: build folders)
 46. @mkdir -p $(OUT_DIR)/o_$(SRC_DIR)
 47. @mkdir -p $(OUT_DIR)/o_$(CSTUFF_DIR)
 48. @mkdir -p $(OUT_DIR)/o_$(SDK_DIR)/components
 49. @mkdir -p $(OUT_DIR)/o_$(SDK_DIR)/mods
 50. clean:
 51. $(info cleaning: build files)
 52. @rm -Rf $(OUT_DIR)
 53. @rm -Rf ./vgcore.*
 54. all: project
 55. default: project
 56. .PHONY: all dirs clean
 57. # vim:ft=make
 58. #