Преглед на файлове

Correct definitions

master
Ilja Kartašov преди 2 години
родител
ревизия
cf2535c9e5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      log.c

+ 1
- 1
log.c Целия файл

@@ -17,7 +17,7 @@


void
cstuff_log_init(CStuffLog self, uint8_t level)
cstuff_log_init(CStuffLog self, int level)
{
self->target = stderr;
self->level = level;


Зареждане…
Отказ
Запис